Продукти

Иконите на Богородица

Иконите на Богородица

Иконите на Пресвета Богородица -видове, символизъм, особеностиrojenikona.jpg

изключение на Спасителя, в християнската иконография няма друг образ, който толкова често е изписван, въздействал е на сърцата и е бил любим на художницитеот всички времена, като този на Светата Дева. По всяко време иконописците са се опитвали да предадат красотата на лицето на Богородица, нейната нежност, достойнство и величие.

В православните икони Богородица винаги е тъжна, но тази тъга е различна:  ту скръбна, ту сияеща, но винаги излъчваща духовна чистота, мъдрост и вътрешна светлина. Богородица може тържествено да представя своя Син пред света, може леко да го прегръща или  внимателно да го придържа.  Тя винаги е изпълнена с благоговение,  покланя се пред своя Божествен Младенец и е кротко примирена с неизбежността на жертвата. Лиризъм, яснота и одухотвореност са основните характерни черти на образа на Богородица в православните икони. 
Като омъжена жена, Божията майка има воал на главата си, падащ до раменете, според обичая на еврейските жени по онова време. Това було на гръцки се нарича мафорий и обикновено се изписва от художниците в червено (символ на страданието и припомняне за царския произход). Долните дрехи обикновено са изписани със синьо (символ на небесната чистота на най-съвършенната сред хората)
Друг важен детайл от облеклото на Богородица са ръкавите. Те са част от свещеническите одежди, а в иконите са символ на съслужението на Божията майка (а в нейно лице – и на цялата Църква) на Първосвещеника Христос. 
На челото и раменете на Девата обикновено са изобразени три златни звезди. Тези орнаменти, изработени от метал, са често срещани в древността. В иконите тези звезди са изписани като знак, че Богородица преди Рождество Христово  и след  Рождество, си е останала Дева Мария. В допълнение, трите звезди  са символ и на Светата Троица. На някои икони фигурата на детето Христос покрива една от звездите, символизирайки въплъщението на второто лице на Светата Троица - Бог Слово. 
Има пет основни вида изображения на Божията Майка: "Молеща се", "Пътеводителница", "Умиление", "Всемилостива" и "Застъпница".


1. "Молеща се" ("Oранта", "Панагия", "Знамение")Ikonite_Bogorodica_oranta_300387.jpg

Това изображение е било открито в катакомбите на ранните християни. Божията майка е изобразена в анфас, обикновено до пояса, с вдигнати ръце на нивото на главата, раздалечени и сгънати в лактите (от древни времена този жест представлява молитвено обръщение къмБога). В скута й, на фона на кръгла сфера седи Христос Емануил. 
Иконите от този тип се наричат "Oранта" (на гръцки "молеща се") и "Панагия" (на гръцки "Всесвята"). В Русия изображението се именува "Вход" и ето как се е случило това. На 27 ноември  1169, по време на щурмуването на Новгород от отрядите на Андрей Боголюбски, жителите на обсадения град изнесли икона на стената. Една от стрелите се забила в изображението, а лицето на Дева Мария се обърнало към града и от него се пролели сълзи. Една сълза паднала върху фелона на Новгородският епископ Йоан, и той казал: "О, чудо на чудесата, как от сухото дърво се проливат сълзи! Кралице, ти ни даваш знак, че се молиш пред Сина си за освобождението на града ни?". Въодушевените граждани на Новгород отблъснали суздалските полкове ... 
В Православната Църква образът от този тип традиционно се поставя в горната част на олтара.

2. "Пътеводителница” ("Одигитрия")IkonitenaBogorodica_159300.jpg

На тази икона виждаме Божията Майка да сочи с дясната ръка Богомладенеца Христос, който е седнал на лявата й ръка.  Лицата са строги и гледат право напред, главите на Христос и Благословената Дева не се докосват една до друга. 
Девата сякаш казва на целия човешки род, че истинният път е  пътят към Христос. На тази икона тя се явява като Пътеводителница към Бога и вечното спасение. Това също е едно от най-старите изображения на Дева Мария,  смята се че води началото си от първия иконописец - Св. апостол Лука. 

3. "Умиление" ("Елеуса")Ikonite_Bogorodica_Eleusa_250303.jpg

На иконата "Умиление"  виждаме Младенеца Христос, подпрял лявата си буза на дясната буза на Дева Мария. Иконата предава пълното с нежност общуване между Божията Майка и Сина й. Тъй като Девата символизира Христовата Църква, иконата пресъздава и пълната любов между Бога и човека - пълнотата, която е възможна само в лоното на Майката Църква.  В „Умиление”, любовта обединява небето и земята,  божественото и човешкото: връзката е изразена чрез докосването на лицата и допира на ореолите. 
Светата майка е прегърнала Сина си: Тя, в очакване на кръст, знае какво страдание му предстои. Сред иконите от този тип в Русия на най-голяма почит се радва Владимировската Икона на Божията Майка. Авторството й се свързва с името на апостол Лука, вярва се, че много пъти е спасила Москва от ужасните нападения на татарите ... 


4. "Всемилостива" ("Панахранта") Ikonite_bogorodica_Panahranta_250348.jpg

Иконите от този тип са обединени от една обща черта:  Божията Майка е изобразена седнала на трон. В скута си тя държи Младенеца Христос. Тронът символизира царствената слава на Богородица, най-съвършената от всички родени на земята хора. 

5. "Посредница" ("Агиосортисса")

В иконите от този тип Дева Мария е изобразена в цял ръст, без детето, тя е обърната надясно, понякога със свитък в ръка. В православните църкви това изображение стои на най-видното място - в ляво на иконата "Христос в Слава", основното изображение в иконостаса.

Препечатването или цитирането на материала става само с препратка към bgartgallery.euили bgicons.euили darove.eu

 

Меню

Търсене

Партньори